ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΜΠΟΥΦΕΔΕΣ - ΒΙΤΡΙΝΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ
Da Vince

Da Vince

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ & ΟΞΥΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 200 - 48 - 110
ΒΙΤΡΙΝΑ: 116 - 43 - 210
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
Monaco

Monaco

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕΚΑΡΥΔΙΑΡΙΖΑ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 200 - 48 - 100
ΒΙΤΡΙΝΑ: 105 - 43 - 211
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
Viena

Viena

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ & ΟΞΥΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 209 - 52 - 103
ΒΙΤΡΙΝΑ: 123 - 43 - 211
ΤΡΑΠΕΖΙ: 190 - 100 - 79
Romeo

Romeo

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΟΞΥΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 202 - 47 - 106
ΒΙΤΡΙΝΑ: 107 - 43 - 213
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
Issabella

Issabella

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ ΜΑΡΚΕΤΕΡΙ & ΟΞΥΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 205 - 49 - 121
ΒΙΤΡΙΝΑ: 118 - 46 - 200
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
Silvia

Silvia

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΟΞΥΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 202 - 48 - 114
ΒΙΤΡΙΝΑ: 117 - 43 - 220
ΤΡΑΠΕΖΙ: 190 - 100 - 79
ΧΙΑΣΤΗ

ΧΙΑΣΤΗ

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΟΞΥΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 202 - 49 - 102
ΒΙΤΡΙΝΑ: 107 - 43 - 207
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
ΑΝΘΕΑ

ΑΝΘΕΑ

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΟΞΥΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 204 - 48 - 89
ΒΙΤΡΙΝΑ: 111 - 48 - 183
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
ΠΟΜΠΕ

ΠΟΜΠΕ

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΑΝΙΓΚΡΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 202 - 48 - 90
ΒΙΤΡΙΝΑ: 106 - 48 - 183
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
Marcello

Marcello

ΜΠΟΥΦΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΙΓΚΡΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΜΗΚΟΣ - ΦΑΡΔΟΣ - ΥΨΟΣ
ΜΠΟΥΦΕΣ: 199 - 46 - 84
ΒΙΤΡΙΝΑ: 101 - 43 - 178
ΤΡΑΠΕΖΙ: 170 - 90 - 79
Copyright © 2021 minomobili. Designed & Developed by Varouch